Nederlandse Jeu de Boules Bond
     Afdeling 9 (De Boulestreek)
           Secretariaat: Flevomeer 31, 1423 ES  Uithoorn, tel. 0297-565377
E-mail: secretaris@njbb09.nl
Website: www.njbb09.nl

 

Welkom op de tijdelijke website van NJBB afdeling 09.

Onze oude website is vervallen.

Afdeling 9 van de NJBB is definitief opgeheven.

Voor informatie m.b.t. De nieuwe districten zie: www.njbb.nl