Nederlandse Jeu de Boules Bond
     Afdeling 9 (De Boulestreek)
           Secretariaat: Flevomeer 31, 1423 ES  Uithoorn, tel. 0297-565377
E-mail: secretaris@njbb09.nl
Website: www.njbb09.nl

 

Welkom op de tijdelijke website van NJBB afdeling 09.

Onze oude website is vervallen.

Tot de definitieve beëindiging van afdeling 09 zullen wij hier de laatste informatie m.b.t. de laatste door afdeling 09 georganiseerde competities plaatsen.